Dramakällan

Bergakungarna
Bergakungarna är en bok inom projektet Dramakällan, ett metodmaterial för att leda teater i team. Den är speciellt framtagen för människor som har intellektuella funktionsnedsättningar. Läs mer på projektets hemsida.